Tugomir Šurina na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu započinje s prvim nastavnim kolegijem iz područja robotike u Hrvatskoj pod nazivom Roboti i manipulatori. Nastava iz toga područja odvija se pri Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava pod vodstvom Mladena Crnekovića. Razvijaju se industrijski roboti, mobilni roboti, inteligentni proizvodni sustavi, metode umjetne inteligencije, a znatna je i suradnja s gospodarstvom