Mehaničko računalo „Difference Engine“ Charlesa Babbagea. Njegovo računalo „Analytical Engice“ koristilo je bušene kartice Josepha Jacquarda.