Seward Babbitt konstruirao motorni kran s prihvatnicom za vađenje čeličnog ingota iz visoke peći.