Film Fritza Langa „Metropolis s roboticom „Maria“ koja je i prvi robot prikazan na ekranu.