Isaac Asimove objavio priču „Runaround“ u kojoj se navode Tri zakon robotike. Asimov se drži tvorcem riječi robotika koju prvi put navodi u navedenoj priči.