Denavit i Hartenberg razvili teoriju koordinatnih sustava za prostorne mehanizme.