Aristotel pisao o mehanizmima koji rade slušajući i predviđajući želje drugih.