Mehanički pijetao montiran na vrh katedrale u Strasbougu (Francuska).